Sečení koryta vodního toku pro obec..

Sečení koryta vodního toku pro obec..